Duyurular

Güvenli Atık Toplayıcısı, Tehlikeli Atık Toplayıcısı, Atık Ayırma İşçisi, Atık Madeni Yağ Geri Dönüşüm Personeli Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri ile Güneş Isıl Sistem Personeli Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri Güncellenerek Görüşe SunulduTüm Atık ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (TAGED) tarafından, Güvenli Atık Toplayıcısı Seviye-2, Tehlikeli Atık Toplayıcısı Seviye-3, Atık Ayırma İşçisi Seviye-3, Atık Madeni Yağ Geri Dönüşüm Personeli Seviye-3 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri güncellenerek ilgili kurum ve kuruluşlara görüşe gönderilmiştir. Söz konusu güncellenmiş yeterlilikler ve standartlar için görüş alma süreci 20 Ekim 2021 tarihinde tamamlanacaktır. Bu tarihe kadar görüş ve değerlendirme formunu doldurup info@atikvegerikazanim.org.tr e-posta adresine iletmeniz rica olunur. İlgili tarafların görüşüne sunulmuş olan güncellenmiş Ulusal Meslek Standartlarına, Ulusal Yeterliliklere, T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Meslek Standartlarının Güncellenmesi ile ilgili duyuru metnine ve Görüş ve Değerlendirme Formlarına ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz. Gelen görüşler doğrultusunda güncellenmiş ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikleri gözden geçirildikten sonra MYK Çevre Sektör Komitesinin görüşüne sunulacaktır.

DÖKÜMANI BURADAN İNDİRİNİZ